Besluit vaststelling selectielijst neerslag PIOFACH-handelingen van de Ziekenfondsraad en haar commissies, 1949–1999

Geldend van 18-02-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst voor de neerslag van de PIOFACH-handelingen van de Ziekenfondsraad en de neerslag van haar commissies, over de periode 1949–1999

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina