Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid

Basiscasus/delict

Aanranding door eenmalige handeling, zonder geweld

 

first offender

1x recidive

Onverhoeds in de billen knijpen (boven kleding)*

TS 50 uur + GS 2 wkn vw

GS 1 – 4 mnd

Onverhoeds in borsten knijpen (boven kleding)*

TS 70 – 100 uur + GS 2 – 4 wkn

GS 2 – 6 mnd

Betasten blote vagina

GS 3 – 6 mnd

GS 6 – 12 mnd**

Bijzonderheden

*Geen ernstige inbreuk als bedoeld in art 22b Sr, daarom hier nog taakstraf mogelijk

 

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen (+ een derde)

Slachtoffer is kind of minderjarige > gebruik de richtlijn seksueel misbruik van minderjarigen

Pleegplaats: publieke domein of meegevoerd naar afgelegen locatie

**Ernstige recidive bij zware delicten

Meermalen recidive (maatwerk)

Legenda

Afkortingen

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina