Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai

Geldend van 03-02-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 januari 2015, nr. ienm/bsk-2015/14242, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai)

Artikel III

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag dat deze in de Staatscourant wordt geplaatst en werkt met betrekking tot artikel I terug tot en met 1 januari 2015.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina