Wijzigingsregeling Regeling houders van dieren (vaststelling van hoofdstuk 2)

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 januari 2015, nr. WJZ/15008282, houdende vaststelling van hoofdstuk 2 van de Regeling houders van dieren

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikelen 2.2, eerste lid, 7.3, derde lid, 7.5 en 10.1, eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Naar boven