Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 21-01-2015 t/m heden

Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen directeur

Bijlage Gevoelige gegevens kentekenregister

Als gevoelige gegevens conform het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 42a, vierde lid, en het Kentekenreglement (KR), artikel 7, tweede lid, onderdeel a, zijn aangewezen:

Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

(Wbp, art.1, a: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon)

NAAM

AANDUIDING NAAMGEBRUIK GBA

 

AANDUIDING NAAMGEBRUIK NATUURLYK PERSOON

 

GEBRUIKERSNAAM

 

GESL NAAM AANVRAGER INFOVERSTR

 

GESLACHTSNAAM ECHTGENOOT

 

GESLACHTSNAAM ECHTGENOOT MET DIAKRIETEN

 

GESLACHTSNAAM ECHTGENOOT

 

GESLACHTSNAAM NATUURLYK PERSOON

 

GESLACHTSNAAM NATUURLYK PERSOON

 

GESLACHTSNAAM NATUURLYK PERS

 

GESLACHTSNAAM NATUURLYK PERSOON DIAKRIETEN

 

GESLACHTSNAAM PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

 

GESLACHTSNAAM REGISTER OVERTREDING

 

GESLACHTSNAAM REGISTER OVERTREDING DIAKRIETEN

 

NAAM MEDEW KEURING VEEVERVOER

 

NAAM AANVRAGER INFOVERSTR

 

NAAM BEDRYVENCONTROLEUR

 

NAAM CONTACTPERSOON STATUS VOERTUIG

 

NAAMGEBRUIKEN NATUURLYKE PERSOON

 

NAAM INTERMEDIAIR

 

NAAM GEREGISTREERDE BY 7-DAAGS KENTEKENBEWYS

 

NAAM STEEKPROEFCONTROLEUR

 

NAAM STATUS VOERTUIG

 

NAAM INVERBAND MET STEEKPROEF

 

NAAM-VERZENDING NAAM VERANTWOORDELYKE

 

NAME

 

NAME OF SIGNER

 

VOORVOEGSELS

VOORVOEGSELS AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

VOORVOEGSELS NAAM AMBTENAAR

 

VOORVOEGSELS NAAM ECHTGENOOT

 

VOORVOEGSELS ECHTGENOOT MET DIAKRIETEN

 

VOORVOEGSELS NAAM ECHTGENOOT

 

VOORVOEGSELS KEURMEESTER

 

VOORVOEGSELS NATUURL PERSOON

 

VOORVOEGSELS NATUURL PERSOON

 

VOORVOEGSELS GESLACHTSNAAM NATUURLYKE PERSOON

 

VOORVOEGSELS NATUURLYKE PERSOON MET DIAKRIETEN

 

VOORVOEGSELS PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

 

VOORVOEGSELS REGISTER OVERTREDINGEN

 

VOORVOEGSELS REGISTER OVERTREDINGEN DIAKRIETEN

 

VOORVOEGSELS GEREGISTREERD 7-DAAGS KENTEKEN BEWYS

 

VOORVOEGSELS STATUS VOERTUIG

 

VOORLETTERS

VOORLETTERS AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

VOORLETTERS KEURMEESTER

 

VOORLETTERS NATUURLYKE PERSOON

 

VOORLETTERS NATUURLYKE PERSOON MET DIAKRIETEN

 

VOORLETTERS PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

 

VOORLETTERS REGISTER OVERTREDINGEN

 

VOORLETTERS REGISTER OVERTREDINGEN DIAKRIETEN

 

VOORLETTERS GEREGISTREERD 7-DAAGS KENTEKENBEWYS

 

VOORLETTERS REGISTRATIE INDICATOR

 

VOORLETTERS STATUS VOERTUIG

 

VOORNAMEN

EERSTE VOORNAAM NATUURLYKE PERSOON

 

EERSTE VOORNAAM NATUURLYKE PERSOON MET DIAKRIETEN

 

VOORNAMEN NATUURLYK PERSOON

 

STRAAT

EXTRACTIE STRAAT VANUIT NEN-SCHRYFWYZE

 

EXTRACTIE STRAATNAAM

 

STRAAT

 

STRAAT AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

STRAATNAAM

 

STRAATNAAM VAN ADRES

 

STRAATNAAM AFWYKEND ADRES

 

STRAATNAAM MET DIAKRITISCHE TEKENS

 

STRAATREGEL

 

STRAAT STATUS VOERTUIG

 

STRAATNAAM VOLUIT MET DIAKRIETEN

 

STRAATNAAM VOLUIT

 

STRAATNAAM IN VERBAND MET STEEKPROEF

 

HUISNUMMER

HUISNUMMER AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

HUISNUMMER VAN ADRES

 

HUISNUMMER AFWYKEND ADRES

 

HUISNUMMER BEGIN

 

HUISNUMMER EIND

 

HUISNUMMER PERSOON

 

HUISNUMMER CORRESPONDENTIEADRES PERSOON

 

HUISNUMMER IN VERBAND MET STEEKPROEF

 

HUISNUMMERTOEVOEGING AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

HUISNUMMERTOEVOEGING ADRES

 

HUISNUMMERTOEVOEGING AFWYKEND ADRES

 

HUISNUMMERTOEVOEGING PERSOON

 

HUISNUMMERTOEVOEGING CORRESPONDENTIEADRES PERSOON

 

HUISNUMMERTOEVOEGING IN VERBAND MET STEEKPROEF

 

ADRESAANDUIDING

ADRES-DIAKRIETEN INDICATOR

 

ADRES FORMAATCODE

 

AFWYKEND ADRES INDICATOR

 

EINDDATUM ADRES

 

SOORT ADRES

 

WOONWAGEN/AAN BOORD VERWYZING ADRES

 

POSTCODE

POSTCODE ALFABETISCH AANVRAGER INFORMATIEVERSTREKKING

 

POSTCODE ALFABETISCH VAN ADRES

 

POSTCODE ALFABETISCH AFWYKEND ADRES

 

POSTCODE ALFABETISCHE DEEL

 

POSTCODE ALFABETISCH PERSOON

 

POSTCODE ALFABETISCH PERSOON BYZONDER KENTEKEN

 

POSTCODE ALFABETISCH CORRESPONDENTIEADRES PERSOON

 

POSTCODE ALFABETISCH DEEL IN VERBAND MET STEEKPROEF

 

POSTCODE ALFABETISCH STATUS VOERTUIG

 
 

POSTCODE NUMERIEK AANVRAGER INFOVERSTR

 

POSTCODE NUMERIEK VAN ADRES

 

POSTCODE NUMERIEK AFWYKEND ADRES

 

POSTCODE NUMERIEKE DEEL

 

POSTCODE NUMERIEK PERSOON

 

POSTCODE NUMERIEK PERSOON BYZONDER KENTEKEN

 

POSTCODE NUMERIEK CORRESPONDENTIEADRES PERSOON

 

POSTCODE NUMERIEK DEEL IN VERBAND MET STEEKPROEF

 

POSTCODE NUMERIEK STATUS VOERTUIG

 

WOONPLAATS

EXTRACT WOONPLAATSNAAM

 

EXTRACT WOONPLAATS VANUIT NEN-SCHRYFWYZE

 
 

GEMEENTECODE WOONPLAATS

 

GEMEENTECODE PERSOONSLYST

 

GEMEENTECODE

 

LOCATIEREGEL VAN ADRES

 

PLACE OF RESIDENCE

 

PLAATS AANKOMST BY 7-DAAGS KENTENTEKENBEWYS

 

WOONPLAATS AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

WOONPLAATS

 

WOONPLAATSNAAM

 

WOONPLAATSNAAM VAN ADRES

 

WOONPLAATSNAAM AFWYKEND ADRES

 

WOONPLAATSNAAM MET DIAKRITISCHE TEKENS

 

WOONPLAATSREGEL

 

WOONPLAATSNAAM ROUTEPUNT

 

WOONPL NAAM IN VERBAND MET STEEKPROEF

 

WOONPLAATS STATUS VOERTUIG

 

WOONPLAATSREGEL VAN ADRES

 

WOONPLAATSREGEL MET DIAKRITISCHE TEKENS

 

WOONPLAATSREGEL PERSOON INVERBAND MET BYZONDER KENTEKEN

 

WOONPLAATSREGEL POSTADRES CSO

 

WOONPLAATSREGEL VEST ADRES CSO

 

PROVINCIE

PROVINCIECODE

 

PROVINCIECODE BY GEMEENTE

 

PROVINCIECODE BY WOONPLAATS

 

LAND

COUNTRY OF RESIDENCE

 

LANDCODE ROUTEPUNT

 

LANDCODE OF ORGANISATIECODE PERSOON BYZONDER KENTEKEN

 

LANDCODE VAN ADRES

 

LANDREGEL

 

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEDATUM NATUURLYKE PERSOON

 

GEBOORTEDATUM NATUURLYKE PERSOON IN SLEUTEL

 

GEBOORTEDATUM PERSOON IN VERBAND MET BYZONDER KENTEKEN

 

GEBOORTEDATUM PERSOON VOERTUIGDOCUMENT AANVRAGER

 

GEBOORTEDATUM REGISTRATIE OVERTREDING

 

GEBOORTEPLAATS

GEBOORTEPLAATS BUITENLAND DIAKRIETEN

 

GEBOORTEPLAATS BUITENLAND/COORDINATEN

 

GEBOORTEPL PERSOON IN VERBAND MET VERKLARING

 

GESLACHT

GESLACHTSAANDUIDING NATUURLYKE PERSOON

 

GESLACHTSAANDUIDING REGISTER OVERTREDING

 

ADELLIJKE TITEL

ADELLYKE TITEL/PREDICAAT ECHTGENOOT

 

ADELLYKE TITEL/PREDICAAT NATUURLYKE PERSOON

 

TITEL PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

 

BURGERLIJKE STAAT

BURGERLYKE STAAT NATUURLYKE PERSOON

 

OVERLIJDEN

EINDDATUM NATUURLYK PERSOON

 

REDEN MUTATIE NATUURLYKE PERSOON

 

REDEN BEEINDIGING NATUURLYKE PERSOON

 

STATUS PERSOON

AANSPRAKELYKE REFERENTIE IN AANVRAAG

 

AANSPRAKELYKE REFERENTIE AANSPRAAK TOEVOEGING

 

BEGINDATUM STATUS PERSOON

 

BEGINDATUM ENTITEIT STATUS PERSOON

 

BEGINTYD ENTITEIT STATUS PERSOON

 

EINDDATUM STATUS PERSOON

 

EINDDATUM ENTITEIT STATUS PERSOON

 

EINDTYD ENTITEIT STATUS PERSOON

 

INFORMATIE TOESTEMMINGSCODE

 

STATUS BEVINDING

 

STATUS PERSOON

 

WET OPENBAAR BESTUUR BLOKKADE DATUM

 

BANKNUMMER

BANK- OF GIRONUMMER PERSOON

 

BANKNUMMER PERSOON

 

PERSOONSNUMMER

BURGER SERVICENUMMER

 

BURGER SERVICENR REGISTER OVERTREDING

 

FISCAAL NUMMER

 

FISCAAL NUMMER NATUURLYK PERSOON

 

GBA NATIONALITEITCODE

 

GBA NATIONALITEIT OMSCHRYVING

 

GBA NR VAN EEN NATUURLYK PERSOON

 

GBA ONDERHOUD CODE

 

NATUURLYK PERSOON SLEUTEL AANSPRAAK TOEVOEGING

 

NATUURLYK PERSOON SLEUTEL BY BERICHT

 

NATUURLYK PERSOON SLEUTEL GEREGISTREERDE

 

NATUURLYK PERSOON SLEUTEL REGISTER OVERTEDING

 

NATUURLYK PERSOON SLEUTEL UITVAL

 

NATUURLYK PERSOON SLEUTEL UITVALMELDING

 

PERSOONSNUMMER IN VERBAND MET BYZONDER KENTEKEN

 

PERSOONSNUMMER BY BYZONDERE TENAAMSTELLING

 

PERSOONSLEUTEL IN VERBAND MET STATUS

 

TELEFOONNUMMER

TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON STATUS VOERTUIG

 

LEGITIMATIEMIDDEL

HERKOMST LEGITIMATIEBEWYS AANVRAGER

 

HERKOMST LEGITIMATIEBEWIJS BY STATUS VOERTUIG

 

HERKOMST LEGITIMATIE GEMACHTIGDE

 

HERKOMST LEGITIMATIE HUIDIGE AANSPRAKELYKE

 

HERKOMST AFWYKING

 

LEGITIMATIENUMMER AANVRAGER

 

LEGITIMATIENUMMER BY STATUS VOERTUIG

 

LEGITIMATIENUMMER GEMACHTIGDE

 

LEGITIMATIENUMMER HUIDIGE AANSPRAKELYKE

 

LEGITIMATIENR IN VERBAND MET. BYZONDER KENTEKEN

 

LEGITIMATIEMIDDEL VOLGNUMMER

 

SOORT LEGITIMATIE AANVRAGER

 

SOORT LEGITIMATIE BY STATUS VOERTUIG

 

SOORT LEGITIMATIE HUIDIGE AANSPRAKELYKE

 

SOORT LEGITIMATIEMIDDEL

 

STATUS DATUM LEGITIMATIEMIDDEL

 

STATUS LEGITIMATIEMIDDEL

 

NATIONALITEIT

AUTORITEITCODE GEBOORTELAND

 

AUTORITEITCODE GEBOORTEPLAATS

 

AUTORITEITCODE GEBOORTEPLAATS VOOR MUTATIE

 

AUTORITEITCODE GEBOORTELAND VOOR MUTATIE

 

BEGINDATUM NATIONALITEIT

 

EINDDATUM NATIONALITEIT

 

ISO NATIONALITEITCODE

 

ISO NATIONALITEITOMSCHRYVING

 

NATIONALITEITEN

 

NATIONALITEIT NATUURLYKE PERSOON

 

AANSPRAKELIJKHEID

AANTAL 1E TENAAMSTELLINGEN NATUURLYK PERSOON

 

AFGIFTEDATUM VERKLARING

 

BEGINDATUM AANSPRAKELYKE SLEUTEL

 

BETALINGSFREQUENTIE AANVRAGER

 

BEGINTYD AANSPRAKELYKE SLEUTEL

 

BYZONDER KENTEKEN BY TENAAMSTELLING

 

EINDDATUM AANSPRAKELYKE SLEUTEL

 

MUTATIEDATUM PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

 

PERSOONSGEG MUTATIE INDICATOR

 

REDEN EINDE BYZONDERE TENAAMSTELLING

 

REGISTRDATUM PERSOONS MUTATIE

 

REGISTRATIETYD AANSPRAKELYKE REGISTER OVERTREDING

 

REGISTRATIETYD PERSOONS MUTATIE

 

VRYSTELLINGSCODE BYZONDER KENTEKEN TENAAMSTELLING

 

OVERIGE GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

BEGINDATUM INFORMATIEVERWERKINGS PROCES

 

BYDRAGE VOOR KEURINGSINSTANTIE BY BEVINDING

 

BYDRAGENTOTAAL BEVINDINGEN

 

CATEGORIE WEGGEBRUIKER

 

CONSUMENTEN FINANCIERING INDICATOR

 

CONTACTPERSOON INTERMEDIAIR

 

EINDDATUM INFORMATIEVERWERKINGS PROCES

 

ERKENNING REFERENTIE

 

INTERMEDIAIRCODE MELDING

 

INTERMEDIAIRCODE MELDING VOERTUIG

 

INTERNETPROTOCOL ADRES (IP-ADRES)

 

REDEN-EIND-VERBINTENIS

 

VESTIGINGSDATUM IN NEDERLAND

 

WACHTWOORD WYZIGINGSFUNCTIE INDICATOR

Als gevoelige gegevens conform het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 42a, vierde lid, en het Kentekenreglement (KR), artikel 7, tweede lid, onderdeel b, zijn aangewezen:

Gegevens waarvan de verstrekking een nadelig effect kan hebben op de concurrentiepositie van een

onderneming, waaronder in elk geval worden verstaan voertuig-identificerende gegevens in combinatie met gegevens ten aanzien van rechtspersoon omtrent:

 • 1°. naam, adres en vestigingsplaats;

  NAAM

  HANDELSNAAM NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  NAAM HANDELAAR

   

  NAAM IMPORTEUR

   

  NAAM INGESCHREVENE KAMER VAN KOOPHANDEL

   

  NAAM INGESCHREVENE KVK BY MUTATIE

   

  NAAM INSTANTIE CSO (STANDAARDCODERING DIMENSIETABEL)

   

  NAAM NIET FABRIKANT KLANT

   

  NAAM NIET NATUURLYK PERSOON

   

  NAAM NIET NATUURLYK PERSOON KORT

   

  NAAM RECHTSPERSOON

   

  NAAM RECHTSPERSOON REGISTER OVERTREDING

   

  NAAM VERANTWOORDELYK NIET NATUURLYK PERSOON

   

  VENNOOTSCHAPSNAAM VERKORT

   

  VENNOOTSCHAPSNAAM VOLLEDIG

   

  STRAAT

  STRAAT HANDELAAR

   

  STRAATNAAM INGESCHREVENE KVK

   

  HUISNUMMER

  HUISNUMMER ADRES PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

   

  HUISNUMMER CORRESPONDENTIE-ADRES AANVRAGEND BEDRYF

   

  HUISNUMMER CORRESPONDENTIE-ADRES BEDRYF

   

  HUISNUMMER IMPORTEUR

   

  HUISNUMMER CORRESPONDENTIE-ADRES IMPORTEUR

   

  HUISNUMMER HANDELAAR

   

  HUISNUMMER INGESCHREVENE KVK

   

  HUISNUMMER VERPLICHTINGENNEMER CORRESPONDENTIE-ADRES

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING CORRESPONDENTIE-ADRES AANVR BEDR

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING CORRESPONDENTIE-ADRES BEDRYF

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING HANDELAAR

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING IMPORTEUR

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING CORRESPONDENTIE-ADRES IMPORT

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING INGESCHREVENE KVK

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING ADRES RECHTSPERSOON

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING VERPLICHTINGENNEMER CORR.-ADR

   

  POSTCODE

  POSTCODE ALFABETISCH CORRESPONDENTIE-ADRES BEDRYF

   

  POSTCODE ALFABETISCH HANDELAAR

   

  POSTCODE ALFABETISCH IMPORTEUR

   

  POSTCODE ALFABETISCH CORRESPONDENTIE-ADRES IMPORTEUR

   

  POSTCODE ALFABETISCH INGESCHREVENE KVK

   

  POSTCODE ALFABETISCH VERPLICHTINGENNEMER CORR.-ADRES

   

  POSTCODE NUMERIEK CORRESPONDENTIE-ADRES BEDRYF

   

  POSTCODE NUMERIEK HANDELAAR

   

  POSTCODE NUMERIEK IMPORTEUR

   

  POSTCODE NUMERIEK CORRESPONDENTIE-ADRES IMPORTEUR

   

  POSTCODE NUMERIEK INGESCHREVENE KVK

   

  POSTCODE NUMERIEK VERPLICHTINGENNEMER CORR.- ADRES

   

  WOONPLAATS

  WOONPLAATSNAAM INGESCHREVENE KVK

   

  WOONPLAATS PERSOON INVERBAND MET KENTEKEN

   

  WOONPLAATSREGEL GEREGISTREERDE 7-DAAGS KENTEKENBEWYS

   

  LAND

  LANDCODE PERSOON MET BYZONDER KENTEKEN

   

  LANDCODE NIET FABRIKANT KLANT

 • : datum van oprichting en opheffing van een rechtspersoon;

  START RECHTSPERSOON

  AANVANG DATUM NIET NATUURLYK PERS

   

  BEGIN DATUM/TYD NIET NATUURLYK PERSOON

   

  PERIODE AANDUIDING KENTEKEN HANDELAAR

   

  STARTDATUM BEDRYF

   

  EINDE RECHTSPERSOON

  EINDDATUM INSCHRYVING KVK NIET NATUURLYK PERSOON

   

  EIND DATUM/TYD NIET NATUURLYK PERSOON

   

  EINDDATUM NIET NATUURLYK PERSOON

   

  REDEN EINDE INSCHRYVING VERPLICHTINGENNEMER

 • 3°. aan de rechtspersoon gerelateerde nummers en coderingen,

  KVK-NUMMER

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER BEDRYF

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER NA FUSIE

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER IN VERBAND MET MUTATIE

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER NIET NATUURLYK PERSOON

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER RECHTSPERSOON

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER RECHTSP. REGISTER OVERTREDING

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER TELLERSTAND

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER TELLERST OORSPRONKELYK

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER VERWYZING

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER VERPICHTINGENNEMER

   

  KAMER VAN KOOPHANDEL VESTIGINGSNUMMER

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER KOOPINTENTIE

   

  KAMER VAN KOOPHANDEL VESTIGINGSNUMMER KOOPINTENTIE

   

  SBI CODE (STANDAARD BEDRIJFSINDELING 2008 CODE)

   

  SBI CODE NIET NATUURLYK PERSOON

   

  SBI CODE NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  RECHTSPERS. NUMMERS

  BEDRYFNUMMER VAN KEURINGSINSTANTIE

   

  BEDRYFNUMMER AANVRAGER NATIONALE AUTOPAS

   

  BEDRYFNUMMER KOOPINTENTIE

   

  FISCAAL NUMMER BEDRYF

   

  FISCAAL NUMMER RECHTSPERSOON

   

  FISCAAL NUMMER VERPLICHTINGENNEMER

   

  RECHTSPERSOONSNUMMER AANSPRAKELYKE

   

  RECHTSPERSOONSNUMMER GEREGISTREERDE

   

  RSIN (RECHTSP. SAMENW.VERBANDEN INFO NR) NIET NATUURLYK PERS

   

  VERPLICHTINGNEMER NUMMER

   

  VERPLICHTINGENNEMER NUMMER VERPLICHTINGEN

   

  BEDRIJFSCODERING

  BEVOEGDHEIDSCODE BEDRYF

   

  BEVOEGDHEIDCODE BEDRYF BY VOERTUIGVERPLICHTINGEN

   

  FABRIKANTCODE

   

  FABRIKANTCODE VOERTUIG

   

  IMPORTEURSCODE

   

  IMPORTEURSCODE IN VERBAND MET AANSPRAKELYKHEID

   

  NIET NATUURLYKE PERSOONS SLEUTEL

   

  NIET NATUURLYK PERSOON SLEUTEL LOCATIE

   

  NIET NATUURLYK PERSOON SLEUTEL RECHTSP

   

  SLEUTEL VOERTUIG REFERENTIE

   

  TOESTEMMINGS CODES BEDRYF

   

  TELEFOONNUMMER

  TELEFOONNUMMER BEDRYF

   

  TELEFOONNUMMER IMPORTEUR

   

  TELEFOONNUMMER VERPLICHTINGENNEMER

 • 4°. Rechtspersoonsstatus.

  STATUS RECHTSPERSOON

  AANTAL AANHANGWAGEN HANDLAARSKENTEKEN AANGEVRAAGD

   

  AANTAL VERSTREKKINGEN BETAALD

   

  AANVANG DATUM LOCATIE

   

  BEGIN DATUM/TYD NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  BETALINGSFREQUENTIE KENTEKEN HANDLAAR

   

  EIND DATUM/TYD NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  EINDDATUM NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  FAILLISSEMENT INDICATOR NIET NATUURLYK PERSOON

   

  GEBRUIKER IDENTIFICATIE STATUS-PERSOON EIND

   

  SOORT STATUS MUTATIE INGESCHREVEN KAMER VAN KOOPHANDEL

   

  SOORT VOERTUIG VERPLICHTINGEN

   

  SOORT STATUS LAATSTE MUTATIE INGESCHREVEN KAMER VAN K.

   

  STARTDATUM BEVOEGDHEID BY VOERTUIG VERPLICHTINGEN

   

  STATUSDATUM BEVOEGDHEID BEDRYF

   

  STATUSDAT DEELNAME VERSNELDE AFGIFTE

   

  STATUSTYD DEELNAME VERSNELDE AFGIFTE

   

  STATUS BEVOEGDHEID BEDRYF

   

  STATUS DEELNAME VERSNELDE AFGIFTE

   

  STATUS IMPORTEUR

   

  STATUS KAMER VAN KOOPHANDEL MUTATIE

   

  VERZAMELSTAATNUMMER BUREAU FINANCIEN VEENDAM (F&C-RDW)

   

  OVERIGE COCURRENTIE GEVOELIGE GEGEVENS

  AANTAL 1E TENAAMST RECHTSPERSOON

   

  AANTAL VOERTUIGEN VERKOCHT NATUURLYK PERSOON

   

  AANTAL VOERTUIGEN VERKOCHT RECHTSPERSOON

   

  BEDRAG NETTO-OPBRENGST PRODUCT

   

  EINDDATUM VERPLICHTINGEN NEMER

   

  EINDDATUM BEVOEGDHEID BEDRYF

   

  EINDDATUM VERZEKERING HANDELAARSKENTEKEN

   

  FABRIKANT ZOEKARGUMENT

   

  FISCALE AFSCHRYVING

   

  HOOFD VESTIGINGS INDICATIE

   

  MAXIMUM INKOOPPRYS

   

  MELD WYZE OMSCHRYVING

   

  OORSPRONG GEGEVENS NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  REDEN AFWYZING AANVRAAG BYZONDER KENTEKEN

   

  REDEN EINDE NIET NATUURLYK PERSOON LOCATIE

   

  STANDAARD VERPLICHTINGEN

   

  TENAAMSTELLINGBLOKKADE INGESCHREVEN KAMER VAN KOOPHANDEL

   

  TENAAMSTELLINGBLOKKADE INDICATOR NIET NATUURLYK PERSOON

   

  VOERTUIGVERPLICHTINGEN OPDRACHT

Als gevoelige gegevens conform het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 42a, vierde lid, en het Kentekenreglement (KR), artikel 7, tweede lid, onderdeel c, zijn aangewezen:

Gegevens waarvan de verstrekking het risico van handelen in strijd met een wettelijk voorschrift met zich brengt waaronder in elk geval worden verstaan gegevens omtrent:

 • 1°. identificatie en registratie van een voertuig;

  REGISTRATIECODES

  AAN OF VERKOOP INTENTIE

   

  AANTAL FOUTIEF GEBRUIKTE TENAAMSTELLINGSCODE

   

  AANTAL KENTEKENBEWIJS DUPLICATEN

   

  AANTAL KENTEKENPLAAT DUPLICATEN

   

  BYZONDERHEIDSCODE

   

  CERTIFICAAT ONDERDEEL CODE

   

  CODE BRON TELLERSTAND

   

  CODE BRON TELLERST OORSPRONKELYK

   

  DUPLICAATCODE KENTEKENBEWYS

   

  EINDDATUM BYZONDERHEIDSCODE

   

  ELEKTRONISCHE AUTORISATIE PIN/PUK CODE

   

  EINDDATUM FEITCODE

   

  FOUT GEBRUIK TENAAMSTELLINGSCODE DATUM

   

  FOUT GEBRUIK TENAAMSTELLINGSCODE TYD

   

  GELDIGHEID BEPERKT CODE

   

  INSTANTIECODE CSO (STANDAARDCODERING DIMENSIETABEL)

   

  LANDCODE INSTANTIE CSO

   

  LANDCODE ADRES CERTIFICAAT

   

  LANDCODE ISO (INTENATIONAL STANDARDIZATION ORG.) IN 2 LETTERS

   

  LANDCODE ISO IN 3 LETTERS

   

  MELDCODE VOERTUIG

   

  MOTOR IDENTIFICATIE

   

  MOTOR VOLGNUMMER LAATST

   

  OVERSCHRYVINGSCODE

   

  REGISTRATIEDATUM BYZONDERH TELLERST

   

  REGISTRATIEDATUM LEGITIMATIE MIDDEL

   

  REGISTRATIEDATUM KOOPINTENTIE

   

  REGISTRATIEDATUM TELLERSTAND BY BYZONDERHEID

   

  REGISTRATIEDATUM TELLERSTAND

   

  REGISTRATIETYD BYZONDERHEID TELLERSTAND

   

  REGISTRATIETYD KOOPINTENTIE

   

  REGISTRATIETYD TELLERSTAND BY BYZONDERHEID

   

  REGISTRATIETYD TELLERSTAND

   

  STATUSCODE TELLERSTAND

   

  STATUSCODE NIET GEKENTEKEND VOERTUIG

   

  STATUS KOOPINTENTIE

   

  STATUSDATUM KOOPINTENTIE

   

  STATUSTYD KOOPINTENTIE

   

  TENAAMSTELLINGSCODE DEEL 1

   

  TENAAMSTELLINGSCODE DEEL 2

   

  TRANSACTIECODE

   

  CODE TRENDINFO OORSPRONKELYK

   

  BEGIN VRYWARINGSREEKS

   

  EINDE VRYWARINGSREEKS

   

  VRYWARINGSNUMMER HANDELAAR

   

  IDENTIFICATIE VOERTUIG

  BASE VIN (VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER)

   

  CHASSIS VOLGNUMMER VERWYZING

   

  MONTAGEDATUM

   

  VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER AANVRAAG BYZONDER KENTEKEN

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER INRICHTING DOSSIER

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER BY 7-DAAGS KENTENTEKENBEWYS

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER BY SCHOUWING

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER TERUGROEP ACTIE

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER MASKER

   

  WORLD MANUFACTURER IDENTIFICATION CODE

   

  WORLD MANUFACTURER IDENTIFICATION CODE FABRIKANT

   

  WORLD MANUFACTURER IDENTIFICATION CODE KLANT TTV

 • 2°. diefstal van een voertuig;

  DIEFSTALGEGEVENS

  AANGIFTEDATUM STATUS VOERTUIG TOEVOEGING

   

  AANGIFTEPLAATS STATUS VOERTUIG TOEVOEGING

   

  DIEFSTAL BEGINDATUM

   

  DIEFSTAL EINDDATUM

   

  LANDCODE DIEFSTAL

   

  LANDCODE TERUGVINDEN

   

  MELDENDE INSTANTIE BEGIN STATUS

   

  MELDENDE INSTANTIE EINDE STATUS

   

  MODUS OPERANDI CODE

   

  MODUS OPERANDI CODE NIET GEKENTEKEND VOERTUIG

   

  POSTCODE ALFABETISCH DIEFSTAL

   

  POSTCODE ALFABETISCH TERUGVINDEN

   

  POSTCODE NUMERIEK DIEFSTAL

   

  POSTCODE NUMERIEK TERUGVINDEN

   

  REFERENTIE MELDENDE INSTANTIE BY BEGIN STATUS

   

  SOORT MELDENDE INSTANTIE BEGIN STATUS

   

  SOORT MELDENDE INSTANTIE EIND STATUS

   

  TERUGVINDDATUM

 • 3°. aansprakelijkheden met betrekking tot het voertuig;

  ERKEND BEDRIJF

  BEDRYF MET BLANCO KENTEKENSET

   

  BEDRYFSNUMMER

   

  BEDRYFSNUMMER AANSPRAKELYKE

   

  BEDRYFSNUMMER AANVRAGER

   

  BEDRYFSNUMMER AFWYKEND STEEKPROEFBELEID BEVOEGDHEID

   

  BEDRYFSNUMMER BY AANVRAAG 7-DAAGS KENTEKENBEWYS

   

  BEDRYFSNUMMER BY KENTEKEN

   

  BEDRYFSNUMMER HANDELAAR

   

  BEDRYFSNUMMER HOOFDVESTIGING

   

  BEDRYFSNUMMER HOOFDVEST IN AANVRAAG

   

  BEDRYFSNUMMER INITIELE VOERTUIG INFORMATIE

   

  BEDRYFSNUMMER INRICHTING MELD VOERTUIG

   

  BEDRYFSNUMMER IN VERBAND MET AANVRAAG BYZONDER KENTEKEN

   

  BEDRYFSNUMMER MELDING VOERTUIG

   

  BEDRYFSNUMMER OPDRACHT

   

  BEDRYFSNUMMER OVERNAME

   

  BEDRYFSNUMMER OVERNAME IN AANVRAAG

   

  BEDRYFSNUMMER OVERNAME BY BEVOEGDHEID

   

  BEDRYFSNUMMER RELATIE

   

  BEDRYFSNUMMER SCHOUWING

   

  BEDRYFSNUMMER TELLERSTAND

   

  BEDRYFSNUMMER TELLERST OORSPRONKELYK

   

  BEDRYFSNUMMER TENAAMSTELLING BYZONDER KENTEKEN

   

  BEDRYFSNUMMER VERSTREKKINGS VOORBEHOUD

   

  BEDRYFSNUMMER VOERTUIGVERPLICHTING

   

  BEDRYFSNUMMER VOLMACHT

   

  BEDRYFSNUMMER VOORRAAD

   

  BEDRYFSNUMMER VRYWARINGSREEKS

   

  BEGINDAT STATUS BEVOEGDHEID BEDRYF

   

  DATUM ERKENNING HOUDER

   

  EINDDAT STATUS BEVOEGDHEID BEDRYF

   

  VERLOOPDATUM BEVOEGDHEID BEDRYF

   

  TRANSACTIECODES

  BKR-GEBRUIK INDICATOR

   

  GEOGRAFISCH ZOEKARGUMENT

   

  LOCATIEREGEL

   

  LOCATIE FORMULIER AANSPRAKELYKHEID

   

  LOCATIE FORMULIER STATUS BEGIN

   

  LOCATIE FORMULIER STATUS EINDE

   

  LOCATIEREGEL VAN ADRES

   

  LOCATIEREGEL MET DIAKRITISCHE TEKENS

   

  OPMERKING AFHANDELING AFWYKING

   

  OPNAMEDATUM AFWYKEND ADRES

   

  OPDRACHT TENAAMSTELLING NUMMER

   

  REDEN AANVRAAG INFOVERSTREKKING

   

  REDEN AFWYKEND ADRES

   

  REDEN MUTATIE ADRES

   

  REEKS INDICATIE

   

  REFERENTIENUMMER AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 • 4°. Inschrijving- of tenaamstellingsstatus

  ONGELDIGE INSCHRIJVINGSTATUS WEGENS:

  BUITEN REGISTRATIE GEPLAATST

   

  VERVANGEND KENTEKEN AFGEGEVEN

     

  ONGELDIGE TENAAMSTELLINGSTATUS WEGENS:

  DIEFSTAL

   

  TOTAL LOSS

   

  SCHORSING

 • 5°. voertuigstatus.

  STATUS VOERTUIG

  BEGINDATUM IN ONDERZOEK

   

  DEMONTAGE DATUM

   

  EINDDATUM IN ONDERZOEK

   

  EINDDATUM IN ONDERZOEK ATTRIBUUT

   

  HUISNUMMER STATUS VOERTUIG

   

  HUISNUMMER TOEVOEGING STATUS VOERTUIG

   

  ORGANISATIE ONDERDEEL BY STATUS

   

  SCHADEFOTO AANWEZIG INDICATOR

   

  STATUS IN VERBAND MET VOERTUIG

   

  STATUS VOERTUIG BEGINDATUM

   

  STATUS VOERTUIG BEGINTYD

   

  STATUS VOERTUIG EINDDATUM

   

  STATUS VOERTUIGKERN

   

  TELEFOONNUMMER STATUS VOERTUIG

   

  TELLERSTAND

  AFWYKENDE MAXIMALE TELLERSTAND

   

  KILOMETERSTAND BIJ KEURING

   

  LAATSTE TELLER STAND NAT AUTOP

   

  OMSCHRYVING TELLERSTANDBRON

   

  OPMERKING BYZONDERHEID TELLERSTAND

   

  TELLERSTAND

   

  TELLERSTAND OORSPRONKELYK

   

  ELDERS OPGENOMEN INZAKE TELLERSTAND

  BEDRYFSNUMMER TELLERSTAND

   

  BEDRYFSNUMMER TELLERST OORSPRONKELYK

   

  CODE BRON TELLERSTAND

   

  CODE BRON TELLERST OORSPRONKELYK

   

  REGISTRATIEDATUM BYZONDERH TELLERST

   

  REGISTRATIEDATUM TELLERSTAND BY BYZONDERHEID

   

  REGISTRATIEDATUM TELLERSTAND

   

  REGISTRATIETYD BYZONDERHEID TELLERSTAND

   

  REGISTRATIETYD TELLERSTAND BY BYZONDERHEID

   

  REGISTRATIETYD TELLERSTAND

   

  STATUSCODE TELLERSTAND

   

  OVERIGE FRAUDE GEVOELIGE GEGEVENS

  AFWYKENDE FISCALE CATEGORIE

   

  DATUM GELDIG VAN 7-DAAGS KENTEKENBEWIJS

   

  BEGINDATUM VERSTREKKINGS VOORBEHOUD

   

  BUITENLANDS KENMERK

   

  BYZONDERHEID CERTIFICAAT

   

  CERTIFICAAT NUMMER

   

  CERTIFICAAT NUMMER AANVULLING

   

  CERTIFICAAT ONDERDEEL EENHEID

   

  CERTIFICAAT ONDERDEEL WAARDE

   

  CERTIFICAAT SOORT

   

  DATUM ONDERTEKENING

   

  ELEKTRONISCHE AUTORISATIE CERTIFICAAT

   

  DATUM GELDIG TOT 7-DAAGS KENTEKENBEWIJS

   

  EINDDATUM LEGITIMATIEMIDDEL

   

  EINDTYD AANSPRAKELYKE SLEUTEL

   

  EXPORT DOCUMENT NUMMER

   

  INITIELE VOERTUIG INFORMATIE IDENTIFICATIE (CVO)

   

  KENTEKEN BEWYZEN INLEVER DATUM

   

  KENTEKENDOCUMENTNUMMER

   

  KENTEKEN OPDRACHT TENAAMSTELLING

   

  KENTEKENVERWYZING

   

  MUTATIEDATUM INGESCHREVENE KAMER VAN KOOPHANDEL

   

  NAAM BEMIDDELAAR PERSOON BYZONDER KENTEKEN

   

  NATIONALE AUTOPAS NUMMER INTIELE IDENTITY

   

  NATIONALE AUTO PAS NUMMER

   

  ROUTEPUNT NUMMER

   

  ROUTEPUNT SOORT

   

  SOORT LEGITIMATIE IN VERBAND MET BYZONDER KENTEKEN

   

  TOELICHTICHTING STATUS AANVRAAG BYZONDER KENTEKEN

   

  VERPLICHTING AUTOMATISCH EINDE INDICATOR

   

  PROCEDURE IN VERBAND MET AANVRAAG BYZONDER KENTEKEN

   

  VESTIGINGSDATUM INGESCHREVENE KAMER VAN KOOPHANDEL

   

  VOLGNUMMER AANVRAAG BYZ KENTEKEN

Naar boven