Ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MLA 2014

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MLA 2014

De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit SG Defensie 2013;

Besluit

Artikel 1

  • 1 Aan de Plaatsvervangend Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit mandaat, volmacht en machtiging doorverleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 22 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot het werkterrein van de Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit behoren.

Artikel 2

De verlening van bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, is niet van toepassing op:

  • a. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift, indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;

  • b. stukken, bestemd voor de Nationale Ombudsman;

  • c. voordrachten voor onderscheidingen.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MLA 2014.

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst op de MP (10-003)-site. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,

S.H.P.M. Pellemans,

Kolonel-vlieger

Terug naar begin van de pagina