Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel [...] Distributie, en Deelreglement Filmactiviteiten

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-01-2017.]
Geldend van 17-01-2015 t/m heden

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, het Deelreglement Suppletie, het Deelreglement Distributie en het Deelreglement Filmactiviteiten

Artikel I

Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2015 is € 25.255.204,– (zegge: vijfentwintig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdenvier euro) waarvan tenminste 70% bestemd is voor internationale coproducties.

Artikel III

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2015 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 310.000,– (zegge: driehonderdentien duizend euro). Binnen dit bedrag is het subsidieplafond voor slate funding € 250.000,– (tweehonderdenvijftig duizend euro).

Artikel IV

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2015 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).

Artikel V

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2015 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro).

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 18 december 2014

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/Bestuurder

Terug naar begin van de pagina