Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952

Geldend van 16-01-2015 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Zoetermeer,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en gehoord de algemene rijksarchivaris als beheerder van het Nationaal Archief d.d. 16 september 2014, met kenmerk NA/14/14666;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van de open dossiers van het archief van de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952 van de zorgdrager de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de datum van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari

7

2028

22

2027

24

2027

25

2027

27

2025

30

2026

37

2029

38

2032

39

2031

40

2028

41

2029

42

2030

43

2028

44

2028

67

2025

86

2023

87

2024

88

2024

89

2025

90

2025

91

2026

92

2030

119

2021

141

2025

203

2025

208

2024

209

2024

210

2025

211

2026

212

2028

259

2028

301

2027

317

2023

331

2028

334

2028

341

2023

361

2023

363

2024

365

2024

369

2027

374

2026

387

2028

388

2028

398

2026

410

2028

420

2026

421

2028

423

2028

426

2028

428

2028

452

2023

454

2028

455

2024

456

2024

467

2028

554

2027

578

2028

580

2028

592

2026

596

2028

603

2028

604

2028

605

2028

606

2028

607

2028

608

2027

609

2028

610

2028

611

2028

612

2028

613

2028

614

2028

615

2027

650

2024

663

2023

669

2023

672

2024

681

2025

688

2026

691

2027

692

2027

693

2028

697

2027

698

2028

699

2028

700

2028

705

2025

717

2028

718

2028

722

2028

728

2026

732

2028

733

2027

736

2030

754

2027

771

2028

800

2026

829

2026

832

2025

851

2025

868

2024

870

2025

872

2026

875

2027

901

2024

914

2027

917

2028

918

2028

919

2023

920

2023

921

2023

922

2024

923

2027

924

2028

925

2028

931

2028

932

2028

933

2028

934

2027

935

2027

936

2028

937

2028

938

2028

939

2027

940

2028

941

2028

947

2027

989

2029

992

2025

996

2028

1004

2030

1009

2028

1011

2028

1012

2028

1013

2028

1015

2027

1016

2027

1017

2028

1018

2028

1019

2029

1022

2028

1024

2028

1025

2028

1026

2028

1027

2028

1028

2028

1030

2029

1031

2025

1034

2028

1035

2028

1036

2028

1037

2028

1038

2028

1039

2028

1040

2028

1041

2027

1043

2029

1045

2027

1046

2028

1065

2023

1068

2025

1069

2025

1073

2028

1074

2028

1075

2028

1076

2028

1092

2027

1093

2028

1096

2024

1098

2024

1102

2025

1108

2027

1113

2027

1114

2027

1121

2028

1124

2029

1125

2033

1129

2027

1130

2027

1133

2027

1138

2028

1139

2028

1140

2027

1141

2028

1142

2027

1148

2028

1157

2027

1158

2027

1174

2028

1177

2028

1178

2028

1191

2027

1196

2028

1200

2028

1204

2028

1205

2028

1206

2028

1207

2028

1223

2026

1225

2028

1227

2024

1239

2023

1242

2026

1256

2026

1257

2027

1263

2028

1266

2028

1272

2026

1276

2025

1279

2028

1286

2028

1287

2028

1294

2024

1295

2026

1301

2025

1304

2025

1313

2027

1314

2023

1315

2024

1316

2028

1317

2028

1318

2025

1319

2026

1320

2027

1322

2028

1325

2028

1329

2027

1332

2025

1335

2028

1336

2027

1342

2027

1343

2028

1344

2028

1345

2028

1347

2027

1348

2027

1361

2027

1362

2028

1365

2026

1368

2031

1372

2028

1377

2024

1378

2028

1379

2028

1381

2026

1382

2028

1384

2027

1385

2027

1387

2028

1388

2028

1389

2028

1390

2029

1392

2025

1396

2030

1397

2028

1398

2028

1399

2028

1400

2028

1401

2028

1402

2028

1403

2028

1406

2023

1408

2028

1409

2028

1412

2025

1414

2027

1415

2028

1416

2024

1418

2027

1419

2028

1420

2028

1421

2028

1422

2028

1423

2028

1424

2028

1425

2023

1428

2025

1429

2028

1430

2028

1431

2028

1432

2028

1433

2028

1434

2028

1435

2028

1438

2025

1440

2028

1441

2028

1442

2028

1443

2027

1448

2028

1449

2025

1450

2026

1451

2026

1452

2027

1453

2028

1454

2028

1456

2035

1457

2035

1458

2035

1459

2035

1460

2035

1461

2035

1462

2035

1463

2035

1464

2035

1465

2035

1466

2035

1467

2035

1468

2035

1469

2035

1470

2035

1471

2035

1472

2035

1473

2035

1474

2035

1475

2032

1476

2023

1478

2023

1479

2024

1480

2024

1481

2024

1482

2024

1483

2025

1484

2025

1485

2025

1486

2025

1487

2025

1488

2025

1489

2025

1490

2025

1491

2025

1492

2025

1493

2025

1494

2026

1495

2027

1496

2027

1497

2023

1498

2023

1499

2024

1500

2025

1501

2025

1502

2027

1503

2028

1504

2028

1505

2026

1506

2028

1507

2028

1508

2028

1509

2028

1510

2028

1511

2024

1512

2028

1513

2025

1514

2025

1515

2025

1516

2025

1517

2027

1518

2026

1519

2027

1520

2028

1521

2024

1522

2025

1523

2025

1524

2026

1525

2027

1526

2023

1527

2023

1528

2024

1529

2024

1530

2024

1531

2024

1532

2025

1533

2025

1534

2028

1535

2025

1541

2027

1546

2027

1590

2024

1592

2025

1593

2025

1594

2027

1595

2028

1601

2028

1610

2026

1621

2028

1631

2028

1634

2023

1638

2025

1641

2027

1642

2027

1655

2026

1658

2027

1718

2048

1720

2027

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris. Deze kan toestemming tot raadpleging verlenen indien:

 • degene wiens bijzondere persoonsgegevens men wil raadplegen is overleden of

 • men de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen heeft of

 • raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk of

 • raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of

 • raadpleging plaatsvindt ten behoeve van van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. In dit geval dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • aantonen dat het onderzoek een algemeen belang dient;

  • aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens voor het betreffende onderzoek of statistiek noodzakelijk is;

  • aantonen dat het verkrijgen van een bewijs van van overlijden of van uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost;

  • aantonen dat bij de uitvoering in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 3

Als kan worden aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden komt de beperking van openbaarheid te vervallen.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 1 december 2014

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze

Hoofd Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

R.A.C. Bertholee

Terug naar begin van de pagina