Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en lid Adviescommissie udv-subsidies

[Regeling vervallen per 01-06-2016.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 31-05-2016

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en een lid van de Adviescommissie udv-subsidies

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 01-06-2016]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

directeur generaal van Agro

Terug naar begin van de pagina