Besluit Beleidsregels SVB 2014

[Regeling vervallen per 07-09-2016.]
Geldend van 15-01-2015 t/m 06-09-2016

Besluit Beleidsregels SVB 2014

Artikel 3

[Vervallen per 07-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 07-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 17 december 2014

De voorzitter van de Raad van bestuur,

N.A. Vermeulen

Bijlage

[Vervallen per 07-09-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina