Regeling ondermandaat en -machtiging NRGD

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-10-2018.]
Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Regeling ondermandaat en -machtiging NRGD

De secretaris van het College gerechtelijk deskundigen,

Gelet op artikel 3 van de Regeling mandaat- en machtiging NRGD,

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 3 van de Regeling Mandaat en machtiging NRGD aan de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen verleende mandaat en machtiging wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de onderdelen a, b, c, d en f betreffen ondermandaat verleend en machtiging doorgegeven aan de medewerkers van het Bureau NRGD, onder verwijzing naar de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

M.M.A. Smithuis

Secretaris van het College gerechtelijk deskundigen

Bijlage

artikel 2 lid 2 onderdeel

Omschrijving bevoegdheid

mandaat

ondermandaat

a

mondelinge en schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard te verstrekken

S

BHM en BLM

b

ontvangstbewijzen uit te reiken of toe te sturen

S

BHM en BLM

c

overige correspondentie te voeren

S

BHM en BLM

d

de beslistermijn te verlengen of te verdagen

S

BHM en BLM

e

te besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag in de zin van artikel 4:5 Awb

S

 

f

adviezen en inlichtingen in te winnen

S

BHM en BLM

g

kennelijke verschrijvingen in besluiten ambtshalve en op verzoek te herstellen

S

Afkorting

Functie

S

secretaris/directeur Bureau

Vz

Voorzitter College gerechtelijk deskundigen

BHM

Beheermedewerker

BLM

Beleidsmedewerker

Terug naar begin van de pagina