Wijzigingsregeling Regeling fonds energiebesparing huursector en Stimuleringsregeling [...] huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

Artikel III. Overgangsrecht

  • 1 Voor zover een verhuurder met betrekking tot woningen waarvoor hij op grond van de Regeling fonds energiebesparing huursector subsidie heeft ontvangen, heeft zorg gedragen voor nieuwe energieprestatiecertificaten, als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen, zoals die vóór 1 januari 2015 luidde, wordt de subsidie in afwijking van artikel 7a van de Regeling fonds energiebesparing huursector vastgesteld op basis van de Regeling energiebesparing huursector, zoals die vóór 1 januari 2015 luidde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven