Interimregeling aanwijzing forensische zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014, houdende aanwijzing van vormen van zorg als forensische zorg in de zin van het Interimbesluit forensische zorg (Interimregeling aanwijzing forensische zorg)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Interimbesluit forensische zorg;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. begeleiding: het bieden van activiteiten aan een forensische patiënt, wel of niet in combinatie met verblijf in een instelling forensische zorg, die zijn gericht op bevordering of behoud van de zelfredzaamheid dan wel op compensatie van een tekort daaraan;

  • b. beschermd wonen: het wonen in een zorginstelling forensische zorg met samenhangende zorg bestaande uit persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging of behandeling van een forensische patiënt, noodzakelijkerwijs gepaard gaande met een beschermende woonomgeving, een therapeutisch leefklimaat of permanent toezicht;

  • c. persoonlijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging van een forensische patiënt, die zijn gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2019]

Forensische zorg, als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg, omvat tevens:

  • a. begeleiding, waaronder ambulante begeleiding en dagactiviteiten;

  • b. beschermd wonen;

  • c. behandeling van aanpassingsstoornissen;

  • d. behandeling van toestanden die worden aangeduid met: andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn;

  • e. psychoanalyse;

  • f. transcraniële magnetische stimulatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Interimregeling aanwijzing forensische zorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina