Verordening opheffing Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-12-2014 t/m 31-12-2014

Verordening tot opheffing van het Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees in zijn vergadering van 26 november 2014 en het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren in zijn vergadering van 27 november 2014,

Gelet op de artikelen 109 tot en met 114 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 21 , eerste lid, en 22, eerste en tweede lid, van de Instellingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren 1992,

Gezien het wetsvoorstel voor de Wet opheffing bedrijfslichamen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren, als bedoeld in de Instellingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren 1992, wordt opgeheven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De rechten, lasten en verplichtingen van het gemeenschappelijk secretariaat ten opzichte van het personeel gaan over op het Productschap Vee en Vlees en het Productschap Pluimvee en Eieren in een verhouding als vastgesteld in de opheffingsbegroting 2014 GS PVE.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Als gemeenschappelijke liquidateur als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Instellingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren 1992, wordt benoemd de Minister van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze Verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant en treedt in werking op 31 december 2014.

Zoetermeer, 27 november 2014

Productschap Vee en Vlees

J.J. Atsma

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Productschap Pluimvee en Eieren

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina