Besluit vaststelling subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

[Regeling vervallen per 01-09-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 29-06-2015

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2014, nr. MINBUZA-2014.707419, tot vaststelling van een subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2015]

  • 1 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 3.1, 4.1 en 5.19 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving) geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2015 een subsidieplafond van:

    • a. € 4 miljoen voor activiteiten met betrekking tot Argentinië, Azerbeidzjan, Bahrein, Brazilië, Chili, China1, Irak, Kazachstan, Koeweit, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Panama, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Servië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea;

    • b. € 1 miljoen voor activiteiten met betrekking tot Colombia en Zuid-Afrika.

  • 2 De subsidieplafonds, vermeld in het eerste lid, worden uitgeput in volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat aanvragen voor activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen. De volgorde van aanvragen die op dezelfde dag zijn binnengekomen kan worden vastgesteld door loting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 juli 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

S. Smits

Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

  1. Inclusief Taiwan

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina