Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157774, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 4b, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

Besluiten:

Artikel 1

Als volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 4b, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 wordt aangewezen:

 • 1. de Europese Octrooi-organisatie (EPO);

 • 2. het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op Middellange Termijn (ECMWF);

 • 3. het Europees Centrum voor Kernonderzoek (CERN);

 • 4. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL);

 • 5. het Europees Universitair Instituut (EUI);

 • 6. de Verenigde Naties, inclusief de gespecialiseerde organisaties;

 • 7. de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA);

 • 8. de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO);

 • 9. het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie (EMBL);

 • 10. de Intergouvernementele Commissie voor Migratie (ICEM);

 • 11. de Europese Unie (EU) inclusief haar instellingen, bureaus en andere organen;

 • 12. de Raad van Europa;

 • 13. het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA);

 • 14. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO);

 • 15. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD);

 • 16. de Benelux Unie (BENELUX);

 • 17. de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO);

 • 18. de Europese Telecommunicatie Satelliet Organisatie (EUTELSAT);

 • 19. de Europese Meteorologische Satelliet Organisatie (EUMETSAT);

 • 20. de Wereldhandelsorganisatie (WTO);

 • 21. het Internationaal Monetair Fonds (IMF);

 • 22. de Wereldbank;

 • 23. de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB);

 • 24. de Europese Investeringsbank (EIB);

 • 25. de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB);

 • 26. de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (ADB);

 • 27. de Caraïbische Ontwikkelingsbank (CDB);

 • 28. de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD).

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina