Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 25-12-2016.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-12-2014 t/m 31-12-2014

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2015

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

's-Gravenhage, 17 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina