Regeling openstelling EZ-subsidies 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 27-04-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14198913, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)

Hoofdstuk 1. Openstelling regeling nationale EZ-subsidies

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programmalijn

  Openstelling

  Plafond €

  Titel 2.2: Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

  2.2.2, onderdeel a

     

  01-07-2015 t/m 10-09-2015

  485.000

  Titel 2.2: Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

  2.2.2, onderdeel b

     

  01-07-2015 t/m 10-09-2015

  125.000

  Titel 2.5: Garantstelling landbouw

  2.5.2

     

  Tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 januari 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met aanpassingen van de Garantstelling landbouw aan de nieuwe staatsteunkaders en de openstelling ervan in werking is getreden tot en met 31-12-2015

  42.500.000

  Titel 2.7: Groen en doen

  2.7.2

     

  01-10-2015 t/m 29-10-2015

  795.000

  Titel 2.6: Garantstelling landbouwondernemingen werkkapitaal

  2.6.2

     

  18-12-2014 t/m 31-12-2015

  75.000.000

  Titel 2.8 Genotypering TSE bij schapen

  2.8.2

     

  Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met subsidie voor genotyperingskosten TSE in werking is getreden tot en met 15-12-2015

  3.000 vouchers

   

  2.8.5

     

  Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met subsidie voor genotyperingskosten TSE in werking is getreden tot en met 31-01-2016

  3.000 vouchers

  Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

  2.9.2

     

  Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met subsidie voor genotyperingskosten TSE in werking is getreden tot en met 31-12-2015

  € 180.000 voor de aankoop van gevaccineerd fokpluimvee of vermeerderingspluimvee voor de consumptie-ei-sector;

  € 4.800.000 voor de aankoop van gevaccineerde leghennen of pluimvee dat daarvoor wordt opgefokt.

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel a

     

  06-01-2015 t/m 15-09-2015

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel b

     

  06-01-2015 t/m 15-10-2015

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel b

     

  16-11-2015 t/m

  14-10-2016

   

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  HTSM/ICT

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 400.000, waarvan ten hoogste

  € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Logistiek

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Life Sciences and Health

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Water

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Water

  2-11-2015 t/m

  6-11-2015

  € 166.667, waarvan ten hoogste € 66.667 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Chemie/Biobased economy

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 400.000, waarvan ten hoogste

  € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Creatieve Industrie

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Agri&Food

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Energie

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 200.000, waarvan ten hoogste

  € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.4

  3.4.4 en 3.4.15a

     

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 3.900.000

  Titel 3.4

  3.4.8

     

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 1.500.000

  Titel 3.4

  3.4.20

     

  19-5-2015 t/m

  15-9-2015

  € 12.500.000

  Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten

  3.5.17

     

  08-10-2015 t/m 05-11-2015

  3.000.000

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  18-12-2014 t/m 06-01-2015

  9.162.500

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  10-06-2015 t/m 23-06-2015

  9.162.500

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  14-03-2015 t/m 03-04-2015

  10.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  CATRENE-innovatieprojecten

   

  21-08-2015 t/m 22-09-2015

  5.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  20.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  40.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

     

  01-01-2015 t/m 31-03-2015

  24.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  € 505.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  85.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  200.000.000

  Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

  3.15.2

     

  Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 juni 2015, tot wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met openstelling van de garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering (Stcrt. 2015, 15851) in werking is getreden tot en met 31-12-2015

  400.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2

  MKB-ondernemer

   

  01-01- 2015 t/m 01-07-2015

  1.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2

  MKB-ondernemer

   

  02-07-2015 t/m 31-12-2015

  1.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.7

  Innovatieve starter

   

  01-01- 2015 t/m 01-07-2015

  5.100.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.7

  Innovatieve starter

   

  02-07-2015 t/m 31-12-2015

  4.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter

   

  15-01-2015 t/m 02-03-2015

  1.900.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter

   

  01-08-2015 t/m 28-09-2015

  2.050.000

  Titel 3.17: Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten

  3.17.2

     

  01-09-2015 t/m

  30-11-2015

  40.000.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.9

  BBE Innovatieproject

   

  01-04-2015 t/m 15-09-2015

  2.700.000

  4.2.16

  Hernieuwbare-energieproject

   

  01-04-2015 t/m 31-03-2016

  50.000.000

  4.2.23

  STEM-project

   

  01-04-2015 t/m 21-07-2015

  1.500.000

  4.2.37

  UGas-project

   

  01-07-2015 t/m 20-10-2015

  900.000

  4.2.44

  LNG-project

   

  01-04-2015 t/m 16-06-2015

  1.600.000

  4.2.58

  iDEEGO-project

  1. Zonnestroom (PV) systemen

  01-04-2015 t/m 02-06-2015

  1.200.000

     

  2. Compacte conversie en opslag van thermische energie

  01-04-2015 t/m 02-06-2015

  500.000

     

  3. Multifunctionele bouwdelen

  01-04-2015 t/m 02-06-2015

  500.000

     

  4. Energieregel-systemen en -diensten

  01-04-2015 t/m 02-06-2015

  800.000

     

  5. Flexibele energie-infrastructuur

  01-04-2015 t/m 02-06-2015

  800.000

  4.2.58

  iDEEGO-project

  1. Zonnestroom technologie (PV)

  01-07-2015 t/m 15-09-2015

  5.137.876

   

  iDEEGO-project

  2. Compacte conversie en opslag van thermische energie

  01-07-2015 t/m 15-09-2015

  1.833.938

   

  iDEEGO-project

  3. Multifunctionele bouwdelen

  01-07-2015 t/m 15-09-2015

  2.642.876

   

  iDEEGO-project

  4.Energieregel-systemen en -diensten

  01-07-2015 t/m 15-09-2015

  4.259.458

   

  iDEEGO-project

  5. Flexibele energie-infrastructuur

  01-07-2015 t/m 15-09-2015

  3.800.000

  4.2.65

  DEI-project

   

  01-04 t/m 28-04-2015

  14.000.000

  4.2.65

  DEI-project

   

  01-07-2015 t/m 27-10-2015

  21.209.727

  4.2.72

  Systeeminte-gratieproject

   

  01-07-2015 t/m 20-10-2015

  2.250.000

  4.2.79

  Jip-energiebesparing industrieproject

   

  01-04-2015 t/m 30-06-2015

  5.200.000

  4.2.86

  Wind op zee R&D-project

   

  01-04-2015 t/m 06-10-2015

  3.700.000

  4.2.107

  Energiebesparing industrie: early adopterproject

   

  01-04-2015 t/m 06-10-2015

  500.000

   

  4.2.113

  Systeemintegratiestudie

   

  01-07-2015 t/m 06-10-2015

  750.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-10-2015 t/m 31-03-2016

  67.552.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-10-2015 tot en met 31-03-2016

  67.552.000

  Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

  4.4.2

     

  15-01-2015 t/m 15-04-2015

  50.000.000

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2015 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Hoofdstuk 1a. Openstelling Regeling Europese EZ-subsidies

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen inzake de regeling LNV-subsidies

[Vervallen per 01-01-2017]

§ 2. Investeringen in perspectief garnalenvisserij

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2017]

Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 4:39m van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze paragraaf tot en met 17 juli 2015.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2015, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina