Besluit subsidieplafonds subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van [...] Zaken 2006 (Subsidieplafonds Veiligheid en Rechtsorde 2015)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, MinBuZa-2014.710580, tot vaststelling van subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds Veiligheid en Rechtsorde 2015)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het thema veiligheid en rechtsorde, omschreven in de brief van 21 mei 2012 van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over het speerpunt veiligheid en rechtsorde1, geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor de financiering van activiteiten ten behoeve van het creëren van vredesdividend, de ontwikkeling van een legitieme en capabele overheid en de bevordering van inclusieve politieke processen een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 5.1 in het kader van het thema veiligheid en rechtsorde geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor de financiering van activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van de rechtsstaat een subsidieplafond van € 2 miljoen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

  1. Kamerstukken II 2011/12, 32 605, nr. 94.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina