Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling [...] 2006 (Subsidieplafonds 2015 NFP II, NICHE II en MSP II)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 19-09-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, nr. DSO/OO-165/14, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2015 NFP II, NICHE II en MSP II)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 een gezamenlijk subsidieplafond van € 77.015.000 voor het Netherlands Fellowship Programme II (NFP II) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE II) en een subsidieplafond van € 1.106.697 voor het Middle-East North Africa Scholarship Programme II (MSP II).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken en de

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen,

de plaatsvervangend Directeur- Generaal Internationale Samenwerking,

R.M. Buijs

Terug naar begin van de pagina