Regeling leerresultaten PO 2014

[Regeling vervallen per 01-08-2020.]
Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-04-2018.
Geldend van 05-04-2018 t/m 31-07-2020

Wetstechnische informatie voor Bijlage D

Informatie geldend op 05-04-2018

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling leerresultaten PO 2014
    Artikelen: B, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 05-04-2018)

Opmerking

Intrekking is opnieuw gepubliceerd in de rectificatie.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2020 Intrekking-regeling 11-12-2019 Stcrt. 2019, 69886 PO/17846272 11-12-2019 Stcrt. 2019, 69886
05-04-2018 Wijziging 01-04-2018 Stcrt. 2018, 18920 1323045 01-04-2018 Stcrt. 2018, 18920
07-02-2017 t/m 01-01-2017 Wijziging 12-01-2017 Stcrt. 2017, 5943 PO/1121802 12-01-2017 Stcrt. 2017, 5943
01-01-2015 Nieuwe-regeling 07-12-2014 Stcrt. 2014, 36026 PO/662196 07-12-2014 Stcrt. 2014, 36026
Naar boven