Wet langdurige zorg

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9.1.3

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.11
 2. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.1.4, 9.1.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 36486
  Aanhangig 36295
  01-07-2025 Wijziging 13-03-2024 Stb. 2024, 78 36385 13-03-2024 Stb. 2024, 78
  01-07-2024 Wijziging 13-03-2024 Stb. 2024, 78 36385 26-03-2024 Stb. 2024, 79 Alg. 1
  01-07-2023 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
  01-07-2019 Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
  28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
  01-08-2016 t/m 01-01-2015 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
  01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 10 toe.
   Bij de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510) is een tiende lid toegevoegd. Bij de Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (Stb. 2024, 78) is eveneens een tiende lid toegevoegd. Aan een oplossing voor deze dubbeling wordt gewerkt.1)
  Naar boven