Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.1.1

Informatie geldend op 01-10-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit langdurige zorg
    Artikel: 6.1.1
  2. Wet langdurige zorg
    Artikelen: 1.1.1, 10.4.2, 8.1.2, 8.1.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Wet langdurige zorg
    Artikel 10.4.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2016 t/m 01-01-2015 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Naar boven