Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.2.3

Informatie geldend op 01-10-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  1. Wet langdurige zorg
    Artikel 11.3.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36486
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521

Annuleren

Naar boven