Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-10-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Artikel: 6
 3. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
  Artikel: 3
 4. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  Bijlage: Inhoud
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
  Artikel: 1
 6. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.1
 7. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 3.7.1
 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 57
 9. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikel: 1
 10. Participatiewet
  Artikel: 67
 11. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 12. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 4
 13. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap – TH/NR-020
  Artikel: 3
 14. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 15. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 16. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst: tekst
 17. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 18. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikelen: 1, 7a
 19. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2023
  Artikel: 1
 20. Regeling subsidies aardbevingsbestendige zorg
  Artikel: 1.1
 21. Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg
  Artikel: 2
 22. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 23. Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten
  Artikel: 1.4
 24. Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen
  Artikel: 1.1
 25. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikelen: 1, 15b
 26. Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair
  Artikelen: 1, 6
 27. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 28. Subsidieregeling coronabanen in de zorg 2022
  Artikel: 1
 29. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 30. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 31. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikelen: 3.10, 3.11, 9.1
 32. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 33. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 34. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 35. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 36. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 37. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:6
 38. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 34, 54
 39. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 2.41
 40. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 41. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 4a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-04-2023 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
01-01-2022 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Naar boven