Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.3.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 2. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 3. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 4. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 5. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 6. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 7. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 8. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 9. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 10. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 11. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 12. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 13. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 14. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 15. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Tekst: tekst
 16. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
 17. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
 18. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2021
  Tekst: tekst
 19. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 20. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 21. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 22. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 6.2
 23. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 1, 2, 5
 24. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.6, 7.2.3
 25. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 31
 26. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de wet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Naar boven