Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.2.4

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikel: 2
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikel: 2
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikelen: 2, 3
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 6. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 2
 7. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 2
 8. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikel: 2
 9. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 13. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz
  Artikel: 1
 14. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikelen: 4, 8, 11
 16. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 5, 13, 20
 17. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikelen: 5, 13, 20
 18. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikelen: 5, 13, 20
 19. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikel: 6
 20. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  Artikel: 4
 21. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 4
 22. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikelen: 4, 8, 11
 23. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  Artikel: 1
 24. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.3, 4.4, 4.6
 25. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 1
 26. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2
 27. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 4.2.1, 4.2.2, 2
 28. Derde nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 29. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 3.1.4
 30. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikelen: 2, 3
 31. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 2, 3
 32. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 33. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 34. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 2
 35. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 2
 36. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikel: 2
 37. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 38. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 39. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 1
 40. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022
  Artikel: 1
 41. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2022
  Tekst: tekst
 42. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Artikel: 1
 43. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 1, 5
 44. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 45. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 46. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 47. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 48. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 11.2.3, 12.4.8
 49. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 49e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
20-04-2023 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126 Alg. 1
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521

Opmerkingen

 1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het zesde lid (nieuw) i.p.v. het vijfde lid.1)
Naar boven