Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3.6

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 3

  1. Wet langdurige zorg
   Artikel 4.2.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  20-04-2023 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
  01-10-2016 t/m 01-01-2015 Nieuw 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
  Naar boven