Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3.3

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 2
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 2
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikel: 2
 6. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
  Bijlage: Inleiding
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 11
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikelen: 1, 11, 17a
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikelen: 1, 11, 17a
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikel: 12
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 18. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.3
 19. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 2
 20. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.6.6
 21. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 22. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 1
 23. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 24. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 1.1, 5.15a, 5.16, 5.17, 5.22, 5.23b
 25. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2022
  Tekst: tekst
 26. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 27. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 28. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 29. Werkloosheidswet
  Artikel: 42a
 30. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 31. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 32. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 33. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 10.5.1, 11.1.3, 12.4.8, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 4.2.1, 8.1.1, 9.1.3
 34. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 49e
 35. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 3

  1. Wet langdurige zorg
   Artikel 4.2.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  20-04-2023 tot 01-01-2015 Wijziging 07-12-2022 Stb. 2022, 510 35943 12-04-2023 Stb. 2023, 126
  01-08-2016 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
  t/m 01-01-2015 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
  01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
  Naar boven