Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis
  Artikel: Enig
 2. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 3. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  Artikelen: 1, 7, 10
 5. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  Artikelen: 1, 7, 10
 6. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
  Artikelen: Inleiding, 1
 11. Besluit Wmcz 2018
  Artikelen: 2, 3
 12. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 2
 13. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 49
 14. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 5
 15. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.2, 3.1.3, 3.6.4, 3.6.7
 16. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 17. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 57
 18. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 5a
 19. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 20. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met verblijf zonder behandeling op mobiliteitshulpmiddelen ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 21. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.5c
 22. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 7
 23. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 462
 24. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 25. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 26. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 27. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 28. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 29. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 1.1
 30. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 31. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 32. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 33. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 34. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 35. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 36. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 37. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.1b, 5.16, 5.18, 5.2, 5.23, 9.6, 10.1a
 38. Regeling medisch-specialistische zorg
  Artikel: 29
 39. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Artikelen: 1, 1, 2, 3, 4
 40. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis
  Artikelen: 3, 6
 41. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Artikel: 1
 42. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 43. Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting
  Artikel: 1
 44. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel: 8
 45. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  Artikel: 8
 46. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 1.1
 47. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.12
 48. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikelen: 2, 3, 5
 49. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 50. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 51. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.5.1, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.9, 12.4.8, 3.1.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.2.2, 9.1.1
 52. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 53. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 1
 54. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 1
 55. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 33
 56. Wijzigingswet Wet langdurige zorg (toegang tot deze wet aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij)
  Artikel: IVc
 57. Wijzigingswet Wet langdurige zorg, enz.
  Artikel: Va
 58. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Besluit Wfsv
  Artikel 4.1
 2. Wet langdurige zorg
  Artikel 10.1.1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2021 Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 428 35146 19-11-2020 Stb. 2020, 479
  01-08-2016 t/m 01-01-2015 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
  01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
  Naar boven