Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 11.1.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Wlz-indiceerbaren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling Wlz-indiceerbaren
  Artikel: 2
 2. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 3.1, 9.10, 9.11, 9.2, 9.8, 9.9
 3. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.6
 4. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.1.2, 11.1.4, 11.1.8, 11.1.9, 13.1.1
 5. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 2.3.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 11

 1. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage bijlage
 2. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2016 t/m 01-01-2015 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
01-01-2015 t/m 01-10-2014 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Naar boven