Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk3/paragraaf1/artikel3.1.3

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.4
 2. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 3. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.2.5, 10.5.1, 12.4.8, 3.2.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Besluit Wfsv
  Artikel 4.1
 2. Wet langdurige zorg
  Artikel 10.1.1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Terug naar begin van de pagina