Wet langdurige zorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.1.1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 2. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 3. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 1
 4. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.1
 5. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 15
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 1
 7. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet
  Artikel: 1
 8. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 9. Gedragscode CAK
  Artikel: 1
 10. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.4
 11. Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg
  Artikel: 1
 12. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 13. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 14. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 1
 15. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 16. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.11
 17. Reglement CAK Cliëntenraad
  Artikel: 1
 18. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 19. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 20. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 123, 124
 21. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 22. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 23. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 24. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 25. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 1.1.1
 26. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 27. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 28. Wet op de zorgtoeslag
  Artikel: 5
 29. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 34, 54
 30. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 31. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XII, XIII, XIV
 32. Ziektewet
  Artikel: 40
 33. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina