Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWlz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0035917
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
 5. Besluit aanwijzing zorgkantoren
 6. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/1
 7. Besluit aanwijzing zorgkantoren 2016/2
 8. Besluit experiment integraal pgb 2016
 9. Besluit langdurige zorg
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
 12. Bestuursreglement CIZ
 13. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 14. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 15. Regeling langdurige zorg
 16. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2019
 17. Regeling Wlz-indiceerbaren
 18. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
 19. Verzamelbesluit SZW 2017
 20. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 21. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)
 23. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)
 24. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)
 25. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (wijzigen subsidiebedrag en tarieven voor 2016)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 1, 3
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikelen: 1, 2, 4
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 2
 6. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 7. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
  Artikel: 1
 9. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  Artikelen: 1, 2
 10. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  Tekst: tekst
 11. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 12. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 13. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 14. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikel: 119
 15. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 16. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 46
 17. Belastingplan 2015
  Artikel: XXXVII
 18. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
  Artikel: 1
 19. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 21. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
  Bijlage: Inleiding
 22. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikel: 1
 26. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 7, 8, 13, 15, 16, 20, 22, 23
 27. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
  Artikelen: 1, 4
 28. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
  Artikel: 1
 29. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  Artikelen: 1, 4, 9, 13
 30. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
  Artikelen: 1, 4, 9, 13
 31. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren AWBZ 2014
  Artikel: 7b
 32. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
  Artikel: 1
 33. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 34. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 35. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 36. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.1, 4.3, 4.6
 37. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 38. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 1
 39. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 40. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 41. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 42. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2
 43. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 3.1.4, 10.12
 44. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 45. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 46. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 47. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 8, 21, 21a, 21b, 21c
 48. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 49. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 50. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 4
 51. Bestuursreglement CIZ
  Tekst: tekst
 52. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 53. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 54. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  Bijlage: bijlage
 55. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.18
 56. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 57. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.3, 3.1.6
 58. Jeugdwet
  Artikel: 1.2
 59. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 60. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikel: 2
 61. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikelen: 2, 4
 62. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 1, 4, 5
 63. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 64. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 47
 65. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 66. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 67. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 68. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 69. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 70. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 4
 71. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 72. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 73. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 1, 2, 7, 9
 74. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 75. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2, 4
 76. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 77. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 3, 5
 78. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 79. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 80. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 8, 10
 81. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 82. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 83. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 84. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 85. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 86. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 4, 9
 87. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 88. Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers WLZ-uitvoerder
  Tekst: tekst
 89. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 90. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 91. Regeling instelling adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
  Artikel: 2
 92. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.22, 9.6
  Bijlage: C
 93. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 25
 94. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 95. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 96. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 4.2.9
 97. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 3, 6
 98. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 99. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2019
  Artikelen: 1, 2, 3, 5
  Bijlagen: 7, 8
 100. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Tekst: tekst
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5
 101. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: 2
 102. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
  Artikelen: 1, 2, 10
 103. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.4a.1
 104. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 105. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 79
 106. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2
 107. Subsidieregeling ADL-assistentie
  Artikel: 1.1
 108. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 3
 109. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 110. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 1
 111. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 112. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 113. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 114. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  Artikel: 1.1
 115. Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
  Artikel: 31
 116. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikelen: 1, 4
 117. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 118. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.3
 119. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 20
 120. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 6
 121. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 15, 40ca
 122. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 123. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 124. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 10a
 125. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 126. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikel: 27a
 127. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 128. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 129. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47
 130. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 2, 90, 91, 123, 124
  Paragraaf: 2
 131. Wet forensische zorg
  Artikel: 2.5
 132. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 133. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 134. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 135. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.104, 6.18
 136. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikelen: 1, 6
 137. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 2.3.5
 138. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 1, 16, 28, 36, 39, 40, 49e, 78, 80, 84
  Paragraaf: 3.3
 139. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
 140. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 3
 141. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 142. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 143. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34
 144. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 145. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 14
 146. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 147. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)
  Artikel: III
 148. Wijzigingswet Wet langdurige zorg, enz.
  Artikel: Va
 149. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 150. Ziektewet
  Artikel: 40
 151. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2, 4a, 10, 57, 66a, 69, 89, 123
Terug naar begin van de pagina