Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9.1.4

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet langdurige zorg
    Artikel: 9.1.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

    Terug naar begin van de pagina