Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m 26-11-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.2.4

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikel: 2
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikel: 2
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikelen: 2, 3
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikelen: 4, 8, 11
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 5, 13, 20
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  Artikel: 4
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 4
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikelen: 4, 8, 11
 11. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.3, 4.4, 4.6
 12. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 1
 13. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2
 14. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 4.2.1, 4.2.2, 2
 15. Derde nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 16. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 3.1.4
 17. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015
  Artikelen: 2, 3
 18. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikelen: 2, 3
 19. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 20. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 21. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 22. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 23. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 24. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 25. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
  Tekst: tekst
 26. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Tekst: tekst
 27. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikelen: 1, 5
 28. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 29. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  Artikel: 1.2
 30. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 31. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 32. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 11.2.3, 12.4.8
 33. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 49e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina