Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.3.3

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018
  Artikel: 2
 2. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 2
 3. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 voor zorgkantoren
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikelen: 1, 11
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2015
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 9. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.3
 10. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 2
 11. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.6.6
 12. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 13. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 1
 14. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 15. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 1.1, 5.15a, 5.16, 5.17, 5.22, 5.23b
 16. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
  Tekst: tekst
 17. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 18. Regeling toedeling opsporingstaken persoonsgebonden budgetten
  Artikel: 1
 19. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 20. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017
  Artikel: 2
 21. Werkloosheidswet
  Artikel: 42a
 22. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 23. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 24. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 25. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 11.1.3, 12.4.8, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 4.2.1, 8.1.1, 9.1.3
 26. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 49e
 27. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 3

  1. Wet langdurige zorg
   Artikel 4.2.1
Terug naar begin van de pagina