Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1.1

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
  Bijlage: Inleiding
 2. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
  Artikel: 1
 3. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.1
 4. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 9.1, 9.3, 9.6
 5. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 57
 6. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016
  Artikel: 1
 7. Participatiewet
  Artikel: 67
 8. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 9. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 4
 10. Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers WLZ-uitvoerder
  Tekst: tekst
 11. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 12. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 13. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
  Tekst: tekst
 14. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 15. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2019
  Artikel: 1
 16. Regeling toedeling strafrechtelijke handhaving AWBZ en Zvw
  Artikel: 1
 17. Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg
  Artikel: 2
 18. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 19. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 20. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 21. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 22. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 23. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 24. Wet langdurige zorg
  Artikel: 12.4.8
 25. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 26. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 27. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:6
 28. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 34, 54
 29. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 30. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 4a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina