Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven

Artikel 1

Met ingang van 18 december 2014 worden voor een periode van vijf jaar tot lid van de centrale commissie dierproeven benoemd:

  • a. de heer prof. dr. L. Hellebrekers, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. B.J. Blaauboer;

  • c. de heer ing. F.A. Klatter;

  • d. de heer dr. T. Rijnders;

  • e. mevrouw prof. dr. E.N. Stassen.

Artikel 2

  • 3 Een gastdeskundige ontvangt een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de centrale commissie dierproeven.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina