Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 16-12-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001, over het volgen van vertrekprocedures bij de luchthaven Eelde, de luchthaven Maastricht en de luchthaven Rotterdam (Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam)

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de artikelen 5.9 en 11.15 van de Wet luchtvaart alsmede artikel 10, 2e lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • Inspectie: Inspectie Leefomgeving en Transport;

  • Tolerantiegebied :tweedimensionaal gebied gerelateerd aan de vertrekprocedures bij de luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam, als weergegeven op de kaarten in de bijlagen bij deze beleidsregel;

  • Vertrekprocedure: door LVNL opgedragen luchtverkeersprocedure voor vertrekkende vliegtuigen.

Artikel 2

De Inspectie houdt toezicht op het door gezagvoerders van vliegtuigen volgen van de aan hen opgedragen vertrekprocedures bij de luchthavens Eelde, Maastricht of Rotterdam en treedt handhavend op indien de gezagvoerder van een vliegtuig de buitengrens van het bij de betreffende vertrekprocedure behorende tolerantiegebied overschreden heeft. De inspectie treedt niet handhavend op als een overschrijding het gevolg is van een instructie van de LVNL of als de afwijking noodzakelijk was in verband met de vliegveiligheid.

Artikel 3

De vlieghoogtes tot waarop de vertrekprocedures door de Inspectie worden gehandhaafd zijn:

  • a. Flight Level 60 bij luchthaven Eelde;

  • b. Flight Level 60 voor straalverkeer en 3500 voet voor propellerverkeer bij luchthaven Maastricht;

  • c. 3000 voet bij luchthaven Rotterdam.

Artikel 4

Als de Inspectie vaststelt dat sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 2, zal de ILT met toepassing van de haar opgedragen bevoegdheden optreden.

Artikel 5

Deze beleidregel wordt aangehaald als Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport,

J. Thunnissen

Naar boven