Regeling vaststelling standaardpremie 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 28 november 2014, kenmerk 695128-130214-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2015 (Regeling vaststelling standaardpremie 2015)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina