Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 november 2014

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina