Kostprijsregeling Halt-modules 2014

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 30-06-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 november 2014, nr. 576681, tot vaststelling van de kostprijzen van Halt-modules voor de samenstelling van verschillende Halt-afdoeningen (Kostprijsregeling Halt 2014)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 48h, tweede lid, van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Halt-afdoeningen kunnen worden samengesteld uit verschillende Halt-modules.

 • 2 Voor de hierna te noemen Halt-modules worden de kostprijzen als volgt vastgesteld:

  a.

  intake:

  49,79

  b.

  startgesprek:

  132,43

  c.

  leeropdracht:

  10,59

  d.

  vervolggesprek:

  135,61

  e.

  excuus aanbieden

  54,03

  f.

  schadebemiddeling:

  111,24

  g.

  werkopdracht:

  63,57

  h.

  eindgesprek:

  107,01

  i.

  afronding en evaluatie:

  21,19

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4. Aanhaling

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Kostprijsregeling Halt-modules 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina