Vergoedingsbesluit voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 02-12-2014 t/m 30-06-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 november 2014, nr. 585056, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de voorzitter van de Adviescollege Verloftoetsing tbs (Vergoedingsbesluit voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2016]

De voorzitter van het Adviescollege Verloftoetsing tbs ontvangt een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduurfactor van 0,3 en het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2014.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingsbesluit voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina