Wijzigingsregeling Regeling nationale EZ-subsidies (wijziging TKI-toeslag)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2014, nr. WJZ / 14185380, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies houdende een wijziging van de TKI-toeslag

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 19 en 25 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Op aanvragen voor TKI toeslag die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, op TKI toeslag die vóór inwerkingtreding van deze regeling is verleend en op TKI toeslag die vóór inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld, blijft het recht van toepassing zoals dat luidde onmiddellijk vóór inwerkingtreding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 november 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina