Wijzigingsregeling Regeling CROS (transitie Omgevingsraad Schiphol)

Geldend van 26-11-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145, tot wijziging van de Regeling CROS in verband met de transitie naar de Omgevingsraad Schiphol

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.36 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling wordt de rol van de commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol bedoeld in artikel 8.34 van de Wet luchtvaart vervuld door de Omgevingsraad Schiphol.

  • 2 Vanaf het moment dat voor de eerste maal door middel van verkiezingen vertegenwoordigers van bewonersorganisaties zijn gekozen, vervangen deze gekozen vertegenwoordigers in de commissie de vertegenwoordigers van gemeenten die als inwoner niet tevens bestuurder zijn benoemd.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina