Wijzigingsregeling Regeling dierlijke producten (aanduiding bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 november 2014, nr. WJZ/14074918, houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen

De Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op artikel 2.8a van het Besluit dierlijke producten;

Besluit:

Artikel II

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan de Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 november 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina