Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-11-2014.
Geldend van 15-11-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 15-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-11-2014 tot 01-07-2007 Nieuwe-regeling 03-11-2014 Stcrt. 2014, 32498 BS2014029519 03-11-2014 Stcrt. 2014, 32498
Naar boven