Besluit vaststelling tijdstip bedoeld in artikel 18.76 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 15-11-2014 t/m heden

Besluit van 5 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2014, nr. WJZ/665595(10509), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 18.76 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de dertiende november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina