Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/231218, houdende vaststelling van regels betreffende de door de waterschappen verschuldigde vergoedingen ter zake van de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2015 (Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 98, tweede lid, van de Waterschapswet;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De vergoeding van elk waterschap wordt bepaald op basis van het aandeel van het waterschap in het totale aantal kiesgerechtigde ingezetenen van de waterschappen tezamen voor de waterschapsverkiezingen in 2015.

Artikel 2

De Minister van Infrastructuur en Milieu stelt de vergoeding van elk waterschap vóór 15 mei 2015 bij beschikking vast.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina